Tag: การตลาด

Facebook Ads Mastery 3 DAYS

FB Ads Mastery 3 DAYS ชาเลนจ์ ที่จะเปลี่ยนคุณ จากยิงแอดรายวัน สู่การปรับแอดรายวีคแบบมีแผน พร้อมเพิ่มยอดขายโตขึ้น แบบวัดผลได้ เนื้อหาหลัก   ***อัพเดทเพิ่มเติมเนื่องจากมีขอกันเข้ามามาก เรื่องการปรับใช้ Full Funnel  กับการยิงแอดข้อความ จึงได้เตรียมเพิ่มส่วนนี้ให้กับผู้ที่เรียนในรอบนี้  (เนื้อหาพิเศษ)

Continue Reading →